Stichting Africa Life commemorates the death of South African spiritual and human rights activist
Archbishop Desmond Tutu. Who received for his efforts in the fight against apartheid on the 16 of October 1984 the Nobel Peace Prize.
Listen here to one of his prayers:

James Owie (voorzitter van Stichting Africa Life) ontmoet de Aartsbisshop in The Hague in 2012

Stichting Africa Life staat stil bij de dood van Zuid-Afrikaans geestelijke en mensenrechtenactivist aartsbisschop Desmond Tutu en ontving voor zijn inspanningen in de strijd tegen de apartheid op 16 oktober 1984 de Nobelprijs voor de Vrede.

Categories: Uncategorized

%d bloggers like this: