https://youtu.be/ohH03wDwpTI

Op zaterdag 16 maart 2019 heeft de wethouder sociale zaken Bert van Alphen Ambassadeurs tegen Armoede geïnstalleerd.  Sinds 26 maart is er wekelijks spreekuur Vooruit komen op iedere dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur in Dienstencentrum de Regenvalk aan het Regentesseplein 148. De ambassadeurs zijn opgeleid door de dienst Sociale Zaken van de gemeente Den Haag. De bedoeling hiervan is dat de ambassadeurs vervolgens voorlichting tegen armoede in hun verschillende gemeenschappen gaan verzorgen en hun achterban gaan stimuleren om gebruik te maken van de bestaande voorzieningen van de gemeente. 

Wil je je problemen in je eigen taal bespreken met een sleutelpersoon/ambassadeur binnen uw eigen gemeenschap, omdat het gemakkelijker is om je verhaal te doen bij een vertrouwde sleutelpersoon die dezelfde taal spreekt?

Neem svp contact op: 
Meer info: info@africalife.nl 
SMS/WhatsApp 06 12634194
Outstanding live performance by James Owie featuring Ugie band

 https://youtu.be/_LBT76JEMUI
 Vooruit Komen Project kick off op 16 maart 2019 was een groot succes! mede dankzij jullie aanwezigheid en samenwerking!
Onze dank hiervoor! Certificaat uitreiking door Wethouder Bert van Alphen aan de Ambassadeurs tegen Armoede in Den Haag.

https://youtu.be/ohH03wDwpTI

Vooruit Komen Project kick off on the 16th of march 2019 was a great success because of your attendance and collaboration!
Our thanks for this!  

Love you all!

Stichting Africa Life
www.africalife.nl

 Posthoorn krant verslag

Een aanzienlijke groep Hagenaars leeft in armoede en weet daar niet uit eigen kracht aan te ontsnappen.
De stichting Africa Life heeft een concept bedacht dat heet ‘Vooruit komen’ en het houdt onder andere
in het draaien van een spreekuur dat mede wordt bemenst door ‘peers’ die het wel gelukt is om stappen
omhoog te maken. Zie folder en lees verder ……………...Folder

16 maart 2019 Programma flyer

20190312_190424

Dinsdag 12 maart.
 Met enthousiasme tekende de veertien genodigden het inschrijfformulier tot
sleutelpersoon schap tegen armoede met het doel om training te volgen tot ambassadeur tegen Armoede.
1ste training is met succes  uitgevoerd op dinsdag 12 maart.
Ze zijn opgeleid tot deskundig ‘ambassadeur tegen armoede’.
Zie een korte video klip tijdens training: https://youtu.be/wNt0y9ozOgg

Ze worden op 16 maart 2019 gepresenteerd aan de wethouder en wordt certificaat uitgereikt.
De aanpak start met een grote kick-off in theater De Vaillant met een cultureel programma
van 15.00 tot 20.00 uur op zaterdag 16 maart. De wethouder van Sociale zaken, armoede,
maatschappelijke opvang en Stadsdeel Centrum, dhr Bert van Alphen gaat de aftrap verrichten!
U bent van harte uitgenodigd en welkom!

Zie groep foto met twee trainers van Den Haag gemeente (Financieel gezond):
Heb je hulp nodig? Neem contact met een van deze Ambassadeurs tegen Armoede!

Ambassadeurs tegen armoede

Sleutelpersonen oproep en 1ste vergadering op 19 februari 2019

20190219_193811

Sleutelpersonen oproep en 1ste vergadering op 19 februari 2019
In het kader van het 1ste werving proces van sleutelpersonen tegen armoede in Den Haag,
‘Vooruit komen’ is er een stedelijk oproep van paar individueel vertegenwoordigers uit
de volgende Haagse gemeenschap op dinsdag 19 februari 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur geweest.
Het heeft plaats gevonden in de wijk- en dienstencentrum de Regenvalk aan
het Regentesseplein 148 in het stadsdeel Segbroek.

Alles opgeroepen zelforganisaties/landen vertegenwoordigers waren met enthousiasme aanwezig
en  heeft met gunstig gevolg doorgelopen.
Zie foto’s!

Sleutelpersonen presentatie op 19 februari 2019

Kick off ‘Vooruit komen’
Laagdrempelig consult tegen armoede:

De aanpak start met een grote kick-off in theater De Vaillant met een cultureel programma
van 15.00 tot 20.00 uur op zaterdag 16 maart. De wethouder van Sociale zaken, armoede,
maatschappelijke opvang en Stadsdeel Centrum, de heer Bert van Alphen gaat de aftrap verrichten.
Op deze bijeenkomst worden organisaties en stichtingen die zich bezig houden met armoede
bestrijding uitgenodigd om een stand/kraam te nemen om de bezoekers te informeren over
armoede bestrijding en bezoekers worden attent gemaakt op het aanbod dat daarna van kracht wordt.

Programma flyer

Iedereen is van harte uitgenodigd en welkom!

Vooruit Komen reclame op glas-papierbakken in de stad

Klik svp op het programma om te lezen!
Hou het programma in de gaten ivm update!

Programma flyer

Programma    Dossier Sleutelpersonen

Categories: Uncategorized