Stichting Africa Life: Promoting the beautiful and colorful cultures of Africa, to bring other existing cultures in the city in contact with it, give Africans and artists the possibilities to embrace the cultures in Holland and at the same time to act out their own cultural interests as proud African Netherlanders. Using music to create a conducive atmosphere for important discussions & making taboo topic discussable

Stichting Africa Life:

Motto: Respect

De stichting voor jou en mij, ongeacht uw afkomst, nationaliteit of geboorteplaats.

Stichting Africa Life (SAL) is sinds 2003 actief in Den Haag en heeft in deze jaren veel ervaring opgebouwd op het terrein van culturele activiteiten en – op een plezierige manier – het met elkaar verbinden van verschillende mensen. SAL organiseert voorlichtingen, festivals, en gebruikt muziek om een gunstige sfeer te creëren voor belangrijke onderwerpen, discussies en het bespreekbaar maken van taboe-onderwerpen.

SAMENWERKING AAN PROJECTEN:
De Haagse Culturele Parade & Festival:
Stichting Africa Life is de initiatief nemer van dit event.
Dit is een festival dat eens per jaar in de zomer plaatsvindt en de schoonheid van verschillende culturen, die gezamenlijk in Den Haag leven, tentoonstelt . Een parade met verschillende culturele groepen die afkomstig zijn van vier continenten die in traditionele kleding  en met traditionele muziek door de straten van Den Haag voortbewegen.

The Hague City of Peace Concert & Festival:
 Den Haag staat bekend als de internationale stad van vrede en recht met veel inwoners afkomstig van verschillende delen van de wereld. Kleurrijke wijken, mooie stranden, rijk en trots op haar imago als de City of peace. In Den Haag worden internationale conflicten in overleg opgelost, om te voorkomen dat landen elkaar met wapens bevechten. Den Haag heeft ook  verschillende gezichten van diversiteit en iedereen leeft in vrede met elkaar. Stichting Africa vindt dat deze vrede niet moet worden onderschat maar moet worden gekoesterd. The Hague City of Peace Concert & Festival – (City of Peace Concert & Festival) is mede om dit nobele imago te onderhouden bedacht. Een stedelijk en prestigieus evenement dat Den Haag goed neerzet als City of Peace van ons allemaal.

Samenwerkingsverband:
Deze events worden een keer per jaar georganiseerd door een aantal bekwame professionele en vrijwilligersorganisaties in Den Haag.
Al jaren hebben wij een prettige en vruchtbare samenwerking met de benoemde partners. Elk jaar komen er weer een paar nieuwe gezichten bij. Een werkgroep is geformeerd met het doel om een paar keer bijeen te komen, om een datum te bepalen voor de volgende evenement, een vernieuwende evenement te realiseren en om na het evenement weer bijeen te komen voor evaluatie. Het al jarenlange succesvol samenwerking.  Wij hebben een harmonieuze samenwerking tussen deze verschillende culturen en partner. zie Haagse Held Clip:

Samenwerkingspartners:
 Deze bestaan uit onder andere Gemeente Den Haag, bewonersgroepen in stadsdeel Centrum, ondernemersorganisatie centrum (diverse restaurants, cafe’s en terrasjes rondom het plein), Welzijnsorganisatie Zebra,  Vredespaleis, Haags Pop Centrum, Bureau Buurtactief, theater De Vaillant, Haagse Biblotheek, Peace in the park , Stichting Voor Welzijn, zorggroep Florence, ROC Mondriaan, Carolus Lucas Onderwijs, Obs Zuidwal School, Stichting Avrasya, Studentenvereniging Heart of Africa, Haagse Hogeschool, stichting Lexes, Stichting Rainbow Den Haag, Chinese Gemeenschap Den Haag Centrum, stichtingen van inwoners afkomstig uit Ghana, Suriname, Antillen (De Antilliaanse gemeenschap Den Haag), Brazilië, Angola, Edo International Association, Nigerian Women of Integrity, Scheveningse dansgroep (Nipah), Soedan, Marokko, Senegal, Hindoestaanse vrouwen, Turkije, Gambia, India,  Iran, Polen, Bulgarije, Folkloristisch Dansensemble Nitsanim en Capoeira (Brazilië).

THEMA DAGEN & AVONDEN

Maatschappelijke thema’s worden regelmatig georganiseerd om de Nederlandse publiek en Afrikaans in Nederland in te lichten over o.a. de rechten en verplichtingen in Nederlandse. Ook om van elkaar te leren.

 Maatschappij thema-avonden waarin experts ons leren over kwesties die zich momenteel in onze gemeenschap afspelen. Bijvoorbeeld:  (a) Radicalisering : Een is het proces waarbij de gedachten en gedragingen van een persoon of groep extremer worden en in toenemende mate afwijken van de gangbare norm in de cultuur, waardoor de persoon of groep geneigd is extremistische daden te plegen. (b) Huiselijk geweld (C) Intercultureel huwelijk (d) Tegen vrouwelijke genitale verminking: Vrouwelijke genitale verminking tegengaan: De laatste 45 jaar zijn bewoners uit Afrika gaan migreren naar Europa en heeft vrouwelijke genitale verminking  een steeds groter probleem in de Europese unie gevormd. In Europese landen zoals Nederland is actie ondernomen om genitale verminking tegen te gaan, echter gebeuren dit soort verminkingen in sommige Afrikaanse landen nog steeds. Wij organiseren bijeenkomsten over preventie van vrouwelijke genitale verminking en nazorg bij slachtoffers zodat mensen bewust raken over deze problemen. We informeren mensen over de Nederlandse wet omtrent dit soort zaken. Daarnaast werken we met de GGD in Den Haag samen om ervoor te zorgen dat vrouwelijke genitale verminking verbannen wordt. Andere activiteiten met betrekking tot het stoppen van vrouwelijke genitale verminking: We maakten een CD met het lied “Stop FGM NOW”, bedoeld als internationale stem tegen vrouwelijke genitale verminking (FGM staat voor female genital mutilation). Deze CD ontvangt iedere bezoeker als geschenk. We zijn getrainde, sleutelpersonen in onze gemeenschap met als missie men bewust te maken over vrouwelijke genitale verminking en ervoor te zorgen dat dit in onze gemeenschap niet meer voorkomt. De nationale ambassadeurs in Nederland hebben een officieel bezoek aan de Afrikaanse unie in Ethiopië gebracht ter uitbanning van vrouwelijke genitale verminking. (e) Gezond(er) koken (f) gezamenlijk eten
(g) Vooruitkomen project: Zie clip Vooruitkomen Project Certificaat uitreiking:


Een aanzienlijke groep Hagenaars leeft in armoede en weet daar niet uit eigen kracht aan te ontsnappen. De stichting Africa Life heeft vooruit komen project bedacht. Het houdt onder andere in het draaien van een spreekuur dat mede wordt bemenst door ‘peers’ die het wel gelukt is om stappen omhoog te maken. Zij verlenen praktische en morele steun aan wie er om vraagt. De gesprekken vinden plaats op basis van vertrouwelijkheid. Steeds meer werkenden in Nederland leven helaas in  armoede. En van die groeiende groep laagstbetaalden spannen Hagenaars zo ongeveer de kroon, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. (h) 10 december staat in het teken van de internationale Mensenrechten dag viering en (i) 8 maart in het teken van de Internationale Vrouwendag.

AFRIKAANS MUZIEKINSTRUMENT
Het tentoonstellen van Afrikaanse percussie en andere muzikale instrumenten in een eigen museum is één van onze grote, lange termijn doelen.
Wij verhuren ook instrumenten: info@africalife.nl

Wilt u ons aanmoedigen onze doelstellingen te verwezenlijken en onze stichting steunen?
Uw donatie wordt erg op prijs gesteld!
De stichting is in grote mate afhankelijk van donaties van organisaties, individuen en natuurlijk de gemeente Den Haag. Om onze doelen te bereiken wordt iedere donatie enorm gewaardeerd.
De financiële ondersteuning die Africa Life ontvangt wordt geïnvesteerd in alle doelstellingen die door de stichting gesteld zijn.
Iedere donateur krijgt toegang tot al onze activiteiten en een gratis CD of boek.

You are cordially welcome to any of our events!
Feedbacks from you are also welcome!: info@africalife.nl

U kunt ons ook helpen door vrijwilliger te worden. Email: info@africalife.nl

You are cordially welcome to any of our events! Feedbacks from you are also welcome!: info@africalife.nl U kunt ons ook helpen door vrijwilliger te worden. Email: info@africalife.nl
%d