Stichting Africa Life is op 30 juni 2003 opgericht door James Owie. 

De Stichting Africa Life (SAL) heeft als een van de belangrijkste doelstellingen het promoten van de Afrikaanse cultuur en anderen hiermee in contact te brengen. De Haagse artiesten en uit Afrika afkomstige artiesten in Den Haag de mogelijkheden bieden van elkaar te leren en op te treden op hetzelfde podium. Jaarlijks organiseren SAL en haar vrijwilligers met plezier (een goede onderlinge samenwerking opgebouwd) de bekende Haagse Culturele Parade & Festival waarin zoveel mogelijk culturen van Den Haag bijeen komen in een feestelijke parade en sinds 2018 The Hague City of Peace Concert & Festival.  

Onze stichting houdt ook zich bezig met maatschappelijke thema’s zoals voorlichtingen over mensenrechten, vluchtelingen, stemrecht, tegen meisjesbesnijdenis, armoedebestrijding, etc. In 2009 ben ik namens Stichting Africa Life vrijwilligers benoemd een van de vier Nationale ambassadeurs tegen VGV (Vrouwelijke Genitale Verminking) door de Staatssecretaris van VWS, mevrouw Jet Bussemaker en in 2019 de stadsspeld gekregen (een gemeentelijke onderscheiding gegeven door het Haagse college van burgemeester en wethouders als blijk van grote waardering voor mijn inzet in de Haagse samenleving). Alle credit naar SAL en haar vrijwilligers.

Wij zijn inmiddels een gevestigde organisatie en heeft contacten met brede lagen van de Haagse samenleving. Het succes van SAL is te danken aan onder andere de Fonds 1818 financiële steun en subsidies van Gemeente Den Haag. Onze hartelijke dank hiervoor!

SAL bestuur

Doelstellingen van de Stichting Africa Life zijn:

 Het creëren van mogelijkheden voor jonge en oude Afrikaanse muzikanten, dansers en zangers van beide geslachten om zich bezig te kunnen houden met hun culturele uitingen en uitingsvormen

 1. Het promoten van Afrikaanse muziek, eten, dranken en kleding
 2. Het zoeken van talentvolle Afrikaanse musici en hen financieel ondersteunen zodat zij in staat zijn hun muziek op cd uit te brengen
 3. Op te treden als vertegenwoordiger van Afrikaanse musici
 4. Organiseren van Afrikaanse evenementen, festivals, muziek gebruiken om een ​​gunstige sfeer te creëren voor belangrijke discussies en Taboe-onderwerpen bespreekbaar maken en muziekworkshops
 5. Het tentoonstellen van Afrikaanse percussie en andere muziekinstrumenten, o.a. in musea
 6. Het uitoefenen van een Afrikaans restaurant
 7. Informeren van Afrikanen over hun rechten en verplichtingen in de Nederlandse maatschappij
 8. Het stimuleren van een goede relatie tussen Afrikaanse landen en Nederland en tussen Afrikanen en Nederlanders
 9. Het verbeteren van de woon- en werksituatie van mensen in Afrika zodat zij eerder ervoor zullen kiezen daar te blijven wonen
 10. Financiële steun verlenen aan mensen en organisaties in Afrika.
 11. Voorlichting geven tegen Meisjesbesnijdenis
 12. Voorlichting geven, Vooruit komen. Armoede bestrijding in Den Haag

In English:

The Africa Life Foundation (SAL) was founded in 2003 by James Owie.
Objectives of the Africa Life Foundation are:

1.The creation of opportunities for young and old African musicians, dancers and singers of both sexes to be able to exercise their cultural expressions
2.To promote African music, food, beverages and clothing
3.To search for talented African musicians and support them financially so that they can bring out their music on CD for sales
4.To act as representative of African musicians
5.Organizing African events, festivals, using music to create a conducive atmosphere for important discussions & making taboo topic discussable. music and danceworkshops
6.The exhibition of African percussions and other musical instruments, eg een museum
7.The establishment of an African restaurant
8.Inform of Africans of their rights and obligations in the Dutch society
9.Promoting good relations between African countries and the Netherlands and between Africans and the Dutch people
10.The improvement of the living and working conditions of the people in Africa so they will choose  to continue living there
11.Financial support for people and organizations in Africa.
12. Prevention of poverty in The Hague (organizing of information meetings)
 Prevention of Female Genital Mutilation  Hague (organizing of information meetings)
 

The Africa Life Foundation was established in 2003 with the aims of promoting African cultures, to bring other existing cultures incontact with African culture, give African artists in The Hague the possibility to act out their cultural interests as proud people of Africa.

The Hague is home to many African immigrants who are proud of their cultural heritage. Our activities offer them the opportunity to present their acts to the Dutch public. Many of these people are artists who are inspired by their roots as Africans and wants to actively participate in the cultural life of Den Haag. With this making a contribution to the broadening of the cultural climate in The Hague .

In its first year, Africa Life Foundation in collaboration with Foundation Mix organized a seven evening African events. This series ‘African Season’ was very successful and received much appreciation from the visitors and followed by a series of Segbroek African Festival in the park, ´De Verandeming´in 2004, 2005, 2006 and 2007. Since 2009 till now we have successfully organized the known, The Hague Cultural Parade & Festivals and since 2018 The Hague City of Peace Festival.

There were Talkshows, Cultural & Information evenings, where issues like, domestic violence, mixed marriages, against Female Genital mutilation (FGM), prevention of poverty in our society, voting rights, refugees and a lot of others and African arts exhibition, African food, drums and dance workshops.
SAL has been successful because of the financial help from Fonds 1818 and The local council of The Hague. And of course, all the volunteers of SAL and our collaborating partners. Accept our thanks and appreciation! 

If you have not been in contact with us before now, know that you are cordially welcome anytime!
Join us! You will be warmly received! info@africalife.nl. www.africalife.nl    
SAL wishes you all safe and healthy!
We still count on you all & hope to see you and the new comers soon!

%d