Stichting Africa Life: Motto: Respect!
De stichting voor jou en mij, ongeacht uw afkomst, nationaliteit of geboorteplaats.


Stichting Africa Life:  Promoting the beautiful and colorful cultures of Africa, to bring other existing cultures in the city in contact with it, give Africans and artists the possibilities to embrace the cultures in Holland and at the same time to act out their own cultural interests as proud African Netherlanders. Using music to create a conducive atmosphere for important discussions & making taboo topic discussable.

Wij organiseren bijeenkomsten over preventie van vrouwelijke genitale verminking en nazorg bij slachtoffers zodat mensen bewust raken over deze problemen. We informeren mensen over de Nederlandse wet omtrent dit soort zaken. Daarnaast werken we met de GGD in Den Haag samen om ervoor te zorgen dat vrouwelijke genitale verminking verbannen wordt.

Andere activiteiten met betrekking tot het stoppen van vrouwelijke genitale verminking:

We maakten een CD met het lied “Stop FGM NOW”, bedoeld als internationale stem tegen VGV (vrouwelijke genitale verminking) (FGM staat voor female genital mutilation). Deze CD ontvangt iedere bezoeker als geschenk.We zijn getrainde, sleutelpersonen in onze gemeenschap met als missie men bewust te maken over vrouwelijke genitale verminking en ervoor te zorgen dat dit in onze gemeenschap niet meer voorkomt. De nationale ambassadeurs in Nederland hebben een officieel bezoek aan de Afrikaanse unie in Ethiopië gebracht ter uitbanning van vrouwelijke genitale verminking.

Welkom/Welcome SAL

%d