Freedom Eve wordt georganiseerd in Amare op vrijdag 30 juni 2023 van 16.00 tot 21.00 uur.
De bevrijding van de tot slavernij gedwongen Afrikanen in de Nederlandse koloniën te herdenken.
Op 1 juli 1863 werd de wet van kracht waarmee slavernij werd afgeschaft. Dus het is gepast om aan de vooravond van 1 juli 2023 een herdenkingsbijeenkomst te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan kerstavond voor Kerst. Een avond die zorgt ervoor dat mensen weten wat het slavernijverleden betekende en welk effect het nu nog heeft.

Stichting Africa Life (SAL) vindt dat deze afschaffing niet moet worden onderschat maar moet worden herdacht en gekoesterd. Er zijn lessen te leren van deze gebeurtenissen want er is geen excuus om mensen te dwingen tot slavernij. Tot op heden heeft ‘zwart’ een negatieve connotatie in velerlei opzichten. Vanuit het slavernijverleden hebben veel mensen tot op heden een gevoel van minderwaardigheid. Bewustwording hiervan creëren en trots op wie je bent als zwarte mensen. Verbroedering door meer informatie en zich kunnen verplaatsen in de ander. Acceptatie van wie iemand is en niet hoe iemand eruitziet. Iedereen hoort erbij in deze Haagse samenleving.

Wij willen graag de gelegenheid benutten om stil te staan bij het feit dat 160 jaar geleden de strijd voor vrijheid voor tot slaven gemaakte mensen in de Nederlandse koloniën werd gerealiseerd. Door deze strijd zijn mensen zoals ik nu vrij om in vrede te leven in ons vredevolle Nederland.

Come honour and celebrate the lifes of these beautiful people whose lifes was hell on earth. Their struggle paid the way for the freedom we now have today. Honour and celebrate them by loving & respecting yourself and other fellow human being!

Wij hebben samenwerkingsverband met onder andere Cultuurcentrum Amare, Bureau Buurtactief, Den Haag Meldt, de bibliotheken en wij gaan in gesprek met het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Wil je samen met ons werken? Neem dan contact op.
Er zijn altijd ruimte voor nieuwe en enthousiast partners.

Heb je een cultureel groep, actief in Den Haag en ben je geïnteresseerd!
Wil je meedoen als vrijwilliger, muzikant(en) schrijver, culturele workshop of kom je gewoon gezellig kijken? Neem s v p contact op met ons: africalifestichting@gmail.com

Laten wij weten wat je wil doen en je hoort zeker z s m van ons!
Wij horen graag van jullie voor eind mei 2023 want in juni is het programmeren klaar.

Het definitief programma is hier binnenkort te zien!

Alvast bedankt,

Hartelijke groet,

Freedom Eve team.

Categories: Uncategorized

%d bloggers like this: