STOP FGM written by Owie James
. Intro: Stop circumcising your daughter
stop mutilating her, you are disforming her
God made her that way
Stop it now, It is unhealthy, Stop is now , The Bible is against it
Stop it now It is against human rights
Stop it now, The Koran is against it
FGM most be stopped all over the world Specially in Africa Stop it in Nigeria, Ghana, Somalie, Ethiopia en Sudan. Just to mention a few (Chorus) repeat
(Say no no, Say no no Say no to female genital mutilation) x 4 It is barbaric yeah It is outdated yeah You are hurting her And inflicting her pain

Repeat once more

bThis discussion was in 2011 movie at matter event in Den Haag

b

DISCUSSING FGM FEMALE GENITAL MUTILATION – YouT

Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) komst vaak voor in 28 landen in Afrika en in sommige landen in Azië en de middel oost. Voorbeeld van landen in Afrika zijn, o.a Egypte, Soedan, Ethiopië, Eritrea, Somalië, Kenia, Tsjaad, Mauritanië, Mali, Guinee, Burkina Faso, Sierra Leone, Nigeria en Gambia.

VGV (Vrouwelijk genitale verminking) bestrijding in Afrika en Nederland

In 2009 is op een conferentie in Den Haag op initiatief van staatssecretaris Jet Bussemaker de samenwerking tussen Europa en Afrika tot stand gekomen om genitale verminking van vrouwen op deze twee continenten te bestrijden.
De WHO schat dat tussen de 100 en 140 miljoen vrouwen en meisjes over de hele wereld zijn onderworpen aan genitale verminking (in Engels FGM: female genital mutilation in het Nederlands: VGV vrouwelijke genitale verminking ). UNICEF schat dat elk jaar drie miljoen meisjes in Afrika het risico lopen te worden onderworpen aan deze gruwelijke praktijk. Verder zijn er naar schatting ongeveer 500.000 vrouwen in Europa besneden en ondergaan elk jaar ongeveer 180.000 vrouwelijke immigranten in Europa deze vorm van mutilatie. Om het staken van de VGV praktijken te versnellen, zijn er vier Ambassadeurs benoemd en hebben de deelnemers aan de conferentie in Den Haag – in samenwerking tussen Europa en Afrika – afgesproken om genitale verminking van vrouwen te bestrijden en een verklaring te onderschrijven.

Deze verklaring vraagt op Europees niveau actie en de samenwerking focust op de noodzakelijke stappen op weg naar de totale uitroeiing van deze praktijken wereldwijd. Tijdens de twee jaar dat  deze functie bestaat zijn is er niet alleen in Nederland gewerkt, maar ook in het buitenland. De specifieke taak van James Owie was om mannen te betrekken bij de preventie van VGV. Betrokkenheid van mannen bij preventie van VGV is zeer belangrijk en even belangrijk als die van de vrouwen want, it takes two to tango! en preventie is nog steeds beter dan genezen. Tijdens het werkbezoek aan Ethiopië is dit besproken met de volgende belangrijke internationale instellingen zoals het InterAfrikaans Comité (IAC), deAfrikaanse Unie en Unicef in Ethiopië en bleek in overeenstemming met hun standpunt. Ook voor hen heeft de betrokkenheid van mannen een hoge prioriteit.

In de meeste Afrikaanse landen wordt het beleid door de ouderen in de families bepaald. Mannen of jongens hebben het gezag in de familie. De vader is het hoofd van de familie. Als hij zegt dat zijn dochter niet besneden mag worden, heeft moeder niets te zeggen.


1. VGV is een vorm van geweld tegen meisjes en vrouwen, met ernstige fysieke, sociale en psychologische gevolgen.
VGV wordt gepleegd zonder dat het de primaire bedoeling van geweld heeft, maar is de factor gewelddadig van aard. VGV heeft geen bekende voordelen voor de gezondheid. Integendeel, het heeft een connotatie van ernstige, onomkeerbare, gevolgen op lange termijn en gezondheidsrisico’s, met inbegrip van ernstige pijn, shock, bloedingen, infecties (zoals HIV), tetanus en hepatitis. Het kan ook leiden tot complicaties tijdens de bevalling, gevaar voor het ongeboren kind en de moeder, onvruchtbaarheid en sterfte.

2. VGV vormt een ernstige schending van de mensenrechten, in het bijzonder die van meisjes en vrouwen.
VGV van elk type schendt een reeks van mensenrechten, normen en waarden, met inbegrip van de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie op grond van geslacht, het recht op leven en het recht op vrijwaring van foltering en wreedheid, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing.

3. Als gevolg van de effecten van VGV op de deelname van meisjes en vrouwen aan het maatschappelijk leven , kan het de ontwikkeling van landen belemmeren.
VGV is een belangrijk obstakel voor meisjes voor volledige sociale ontwikkeling tot vrouw. Het beperkt het vermogen van vrouwen om veel te betekenen voor hun gezin, hun actieve deelname aan hun gemeenschap, en hun bijdrage aan de maatschappij. Het heeft dan ook een negatieve invloed op de ontwikkeling van hun land.

4. Migratie betekent dat de Europese landen worden geconfronteerd met (de gevolgen van) meisjesbesnijdenis binnen hun grenzen.
De afgelopen 40 jaar is de migratie van Afrika naar Europa aan de gang en is VGV een groeiend en bekend probleem in de Europese Unie geworden. Immigranten in Europa worden geconfronteerd met een cultuur waar vrouwenbesnijdenis niet wordt beoefend en is verboden. Ze komen in conflict als ze zich proberen aan te passen aan een andere omgeving en cultuur, terwijl zij op hetzelfde moment proberen om essentiële elementen van hun eigen cultuur te behouden.

5. Internationale samenwerking is nodig om het nationale beleid te ondersteunen.
Door het hoog op de politieke agenda plaatsen van uitroeiing en de preventie van meisjesbesnijdenis, draagt Europa een duidelijke boodschap uit naar gemeenschappen in en buiten de EU, dat vrouwenbesnijdenis ten strengste verboden is.

De VGV resolutie die het Europees Parlement op 24 maart 2009 aannam is een belangrijk teken van het Europese engagement.

%d