Stichting Africa Life (SAL)

heeft het project ‘Vooruit komen’ Laagdrempelig consult tegen armoede 2019 en 2020 met succes uitgevoerd.
Het is bedoelt om de moeilijk bereikbare doelgroepen voor de instituties te bereiken en de wegen voor de mensen naar Haagse gemeentelijke voorzieningen – die ze niet makkelijk wisten te vinden – zijn soepeler en gemakkelijker gemaakt door het ‘Vooruit komen’ project.

Kick off
Dit pilot in de strijd tegen armoede in Den Haag kreeg op 16 maart 2019 een grote kick-off in het Theater de Vaillant met een cultureel programma van 15.00 tot 20.00 uur. De wethouder van Sociale zaken, armoede, maatschappelijke opvang en Stadsdeel Centrum, de heer Bert van Alphen was aanwezig om de aftrap te verrichten.


Vooruit komen is de bestrijding van armoede in de Haagse gemeenschap. Vrijwilligers/sleutelpersonen te werven en te trainen om als vertrouwenspersonen/ambassadeurs tegen armoede in onze Haagse gemeenschap te fungeren. Met enthousiasme ging de training van start tegen Armoede. In maart, april, mei, september en november 2019 waren vrijwilligers/sleutelpersonen tegen armoede getraind en opgeleid tot deskundig ‘ambassadeur tegen armoede’ door trainers van de dienst SZW ‘Financieel gezond en Weet wat je besteedt’ van Gemeente Den Haag. Ze werden op 16 maart 2019 gepresenteerd aan de wethouder voor het uitreiken van de certificaten.
Training oriëntatie en omgaan met respect voor klanten (Vooruit komen) werd vier malen nog hiernaast gegeven door Stichting Africa Life. Coördinatoren en Stichting Africa Life kregen ook de training Financieel gezond en Weet wat je besteedt’ en behaalden ook de deelnemerscertificaten.
Er zijn 33 Ambassadeurs tegen Armoede opgeleid via de cursus ‘Weet wat je besteedt’ (op locatie verzorgd door twee voortreffelijke medewerkers van de dienst SZW) en 5 sleutelpersonen staan nog op de wachtlijst om de training te volgens.
Zij hebben vervolgens 20 aparte voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, via het peer-to-peer concept. Per voorlichtingsbijeenkomst moesten minimaal 10 mensen uit hun achterban aanwezig zijn. Met alle ambassadeurs tegen armoede, hun achterban en kinderen hebben we – in het kader van teambuilding – in de zomervakantie van 2019 ie er een gezamenlijk uitje georganiseerd, een tochtje over de Haagse grachten met de Ooievaart.
Spreekuur
Vanaf deze start werd er begonnen met het houden van een wekelijks spreekuur, op iedere dinsdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur. Het project is gevestigd op een zeer laagdrempelige en toegankelijke locatie, in wijkcentrum de Regenvalk Den Haag.
Zij hebben vervolgens 20 aparte voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, via het peer-to-peer concept. Per voorlichtingsbijeenkomst moesten minimaal 10 mensen uit hun achterban aanwezig zijn. Met alle ambassadeurs tegen armoede, hun achterban en kinderen hebben we – in het kader van teambuilding – in de zomervakantie van 2019 ie er een gezamenlijk uitje georganiseerd, een tochtje over de Haagse grachten met de Ooievaart.

Erg leuk om te vermelden is dat we (Vooruit komen) landelijk aandacht voor onze aanpak genereren. Het peer-to-peer concept is bijzonder in z’n aanpak en effectiviteit en inspireert andere gemeenten om hetzelfde te gaan doen.
Kortom in 2019 zijn er 33 ambassadeurs opgeleid en zijn er 20 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Wij schatten dat via deze bijeenkomsten zo’n 200 tot 250 mensen zijn voorgelicht en geholpen om de juiste weg omhoog weer in te slaan. .

Dit nobele en eervolle project Vooruit komen is gesteund in 2020 door Fonds 1818. Er zijn nu 50 ambassadeurs tegen armoede opgeleid.

Armoede en schulden zijn hardnekkige problemen, met vaak een structureel karakter. Dat betekent dat individuen of huishoudens die ermee te maken krijgen daar veelal langdurig de consequenties van ondervinden. Veel mensen die in armoede leven of schulden hebben, hebben behalve met een financieel probleem vaak ook te maken met andere problemen, die elkaar wederzijds beïnvloeden. Zo kan een slechte gezondheid er bijvoorbeeld voor zorgen dat het moeilijk is om werk te behouden, en de geldnood die daar het gevolg van is kan stress opleveren, wat weer een negatieve invloed heeft op de gezondheid.

Wij danken onze samenwerkingspartners voor hun medewerking, zonder hun was het niet gelukt. Dank aan Fonds 1818 en Gemeente Den Haag.

w.africalife.nl

www.thehagueculturalparade.nl

Categories: Uncategorized

%d